Súhlasy a rozhodnutia Košice

Na prevádzkovanie zariadenia na zber
Platnosť Príloha
01.01.2010 PDF icon 2007_00238-3.pdf
31.12.2012 PDF icon zmena_c.1.pdf
31.12.2012 PDF icon zmena_c.2.pdf
31.12.2015 PDF icon zmena_c.3.pdf
31.12.2018 PDF icon zmena_c.4.pdf
31.12.2021 PDF icon OU-KE-OSZP2-2018048269
Na zhromažďovanie odpadov
Platnosť Príloha
01.02.2010 PDF icon 2007_00237-3.pdf
01.02.2013 PDF icon zmena_c.1.pdf
01.02.2015 PDF icon zmena_c.2.pdf
01.02.2018 PDF icon zmena_c.3.pdf
01.02.2021 PDF icon Zhromažďovanie odpadov bez predchádzajúceho triedenia
Na zber odpadu z elektrozariadení
Platnosť Príloha
27.06.2009 PDF icon 2006_01583-3_haj.pdf
27.06.2012 PDF icon zmena_c.1.pdf
27.06.2015 PDF icon zmena_c.2.pdf
26.06.2018 PDF icon zmena_c.3.pdf
Na prepravu nebezpečných odpadov
Platnosť Príloha
01.04.2021 PDF icon OU-KE-OSZP2-2018048269
Na prepravu nebezpečných odpadov v územnom obvode
Platnosť Príloha
01.04.2021 PDF icon OU-KE-OSZP2-2018048269

Copyright 2011 AGB ekoservis s.r.o.,  |  Politika spoločnosti