Súhlasy a rozhodnutia Trebišov

Na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov
Platnosť Príloha
PDF icon Súhlas OU-TV-OSZP-2022/009465-006
Na vydanie prevádzkového poriadku na zhodnocovanie odpadov
Platnosť Príloha
PDF icon Súhlas OU-TV-OSZP-2022/009464-005

Copyright 2011 AGB ekoservis s.r.o.,  |  Politika spoločnosti | Cookies