Súhlasy a rozhodnutia Trebišov

Na prepravu nebezpečných odpadov
Platnosť Príloha
19.01.2012 PDF icon 2009_00909.pdf
30.07.2012 PDF icon zmena_c.1.pdf
30.07.2015 PDF icon zmena_c.2.pdf
19.01.2018 PDF icon zmena_c.3.pdf
19.01.2018 PDF icon zmena_c.4.pdf
22.11.2022 PDF icon Súhlas na prepravu nebezpečného odpadu presahujúci územný obvod Okresného úradu Trebišov a územie kraja
Na nakladanie s nebezpečnými odpadmi
Platnosť Príloha
03.12.2018 PDF icon ou-tv-oszp-2015-012260-002.pdf
22.11.2022 PDF icon Súhlas na nakladanie s nebezpečným odpadom OU-TV-OSZP-2017/012448-003
Na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov
Platnosť Príloha
27.01.2018 PDF icon ou-tv-oszp-2015-001289-006.pdf
22.11.2022 PDF icon Súhlas na prevádzkovanie zariadenia OU-TV-OSZP-2017/011773-003
Na vydanie prevádzkového poriadku na zhodnocovanie odpadov
Platnosť Príloha
30.07.2018 PDF icon ou-tv-oszp-2015-001178.pdf
22.11.2022 PDF icon Prevádzkový poriadok na zhodnocovanie odpadov OU-TV-OSZP-2017/012433-003

Copyright 2011 AGB ekoservis s.r.o.,  |  Politika spoločnosti