Súhlasy a rozhodnutia Humenné

Na prepravu nebezpečných odpadov v územnom obvode
Platnosť Príloha
01.12.2018 PDF icon ou-he-oszp2-2015-010615-002-dz.pdf
22.01.2021 PDF icon ou-he-oszp-2018-010274-002-dz.pdf
do 10.01.2026 PDF icon Súhlas OU-KE-OSZP-2020/012918-002
Na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov
Platnosť Príloha
21.01.2018 PDF icon ou-he-oszp-2015-000556-003-dz.pdf
22.1.2021 PDF icon Súhlas na prevádzkovanie zariadenia OU-HE-OSZP-2017/011958-003-Dz
do 10.01.2026 PDF icon Súhlas OU-KE-OSZP-2020/012197-003
Na vydanie prevádzkového poriadku na zhodnocovanie odpadov
Platnosť Príloha
21.01.2018 PDF icon ou-he-oszp-2015-000555-003-dz.pdf
22.1.2021 PDF icon Súhlas na vydanie prevádzkového poriadku OU-HE-OSZP-2017/011958-003-Dz
do 10.01.2026 PDF icon Súhlas OU-KE-OSZP-2020/012919-002
Na prepravu nebezpečných odpadov
Platnosť Príloha
22.1.2021 PDF icon Súhlas na prepravu NO – OU-PO-OSZP2-2017/041991/05/LT
do 09.12.2025 PDF icon Súhlas OU-KE-OSZP-2020/047790-005

Copyright 2011 AGB ekoservis s.r.o.,  |  Politika spoločnosti