Súhlasy a rozhodnutia Humenné

Na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov
Platnosť Príloha
PDF icon Súhlas OU-HE-OSZP-2023/005453-003
Na vydanie prevádzkového poriadku na zhodnocovanie odpadov
Platnosť Príloha
PDF icon Súhlas OU-HE-OSZP-2023/007570-002

Copyright 2011 AGB ekoservis s.r.o.,  |  Politika spoločnosti | Cookies